Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna - where Sweden begins

Sigtunas logotyp med taglinen “where Sweden begins” reflekterar vår plats i historien, tillika platsen Arlanda som utgör entrén till Sverige. Men även till vår ambition att vara först. Den skrivs på engelska för att spegla vår destinations internationella karaktär.

 

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna - Arlanda, Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad

Denna tagline definierar destinationens geografiska omfattning; Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad.

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Part of Sigtuna - Where Sweden begins.

Sigtunas logotyp “Where Sweden begins” reflekterar vår plats i historien, tillika platsen Arlanda som utgör entrén till Sverige. Men även till vår ambition att vara först. Den skrivs på engelska för att spegla vår destinations internationella karaktär.

Använd gärna Part of-logotypen i din signatur för e-post.

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Part of Sigtuna - Arlanda, Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad

Denna tagline definierar destinationens geografiska omfattning; Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad.

Använd gärna Part of-logotypen i din signatur för e-post.

 

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna - Arlanda, Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad

Denna badge-logo definierar destinationens geografiska omfattning; Arlanda, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad.

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna - Where Sweden begins.

Sigtunas badge-logotyp “Where Sweden begins” reflekterar vår plats i historien, tillika platsen Arlanda som utgör entrén till Sverige. Men även till vår ambition att vara först. Den skrivs på engelska för att spegla vår destinations internationella karaktär.

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Ettan

Ettan är en symbol för vår vilja att ligga i framkant. 1:an kan ersätta bokstaven ’i’ i en mening. Ersätter ’i’ högst 1 gång/mening och högst 1 gång/sida. Vi ersätter inte ’i’ i ordet ”first”. Vid användande ska inte stor bokstav användas i början på meningen. Punkten i slutet ska markeras i vår röda färg. Vår etta är oss kär och bör hanteras varsamt,  se ’Din guide till Sigtunas varumärke’ för tips och råd.

Upphovsman

Destination Sigtuna

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna - Tillsammans för en Hållbar Destination

I Sigtuna samarbetar vi för en hållbar destination. Arbetet sker mellan 14 hotell, Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna.

Uppladdad

2014-12-15

Sigtuna

Sigtunas logotyp utan tagline.