Uppladdad

2015-09-14

Sigtuna Brand Book

En vägledning för hur du praktiskt använder dig av vårt gemensamma destinationsvarumärke: Sigtuna. Här hittar du färgkoder, information om vilka grafiska uttryck som representerar Sigutna, hjälp med regler om hur du lägger till logotyper m.m.

Brandbooken är bra att kombinera med inspirationsboken, så får man både inspiration och handfast vägledning.